Ke zrodu fotbalu u nás...

Jestliže jsme v kapitole Slavný přítočenský Sportovní Klub - S. K. knižní pamětní monografie Velké Přítočno 1306 - 2006 zaznamenali počátky fotbalu u nás v polovině 20. let 20. století, měli jsme tím na mysli počátky již organizované sportovní činnosti. Neznamená to však, že se u nás fotbal před tím nehrál. Podle vzpomínek pamětníků honili kluci hadrák na plácku u obecní školy již před první světovou válkou. Školu tehdy navštěvovalo množství dětí nejen od nás, ale také z Dolan, Malého Přítočna a Peklov. Prohlížíme-li si staré školní fotografie z počátku 20. století, shledáváme, že kluků byl větší počet než děvčat a nebyli to v té době žádná nedochůdčata. Kluci hráli tedy fotbal nejen proti vsím, ale spojovali se zřejmě i ve špičkový tým. Šlo ovšem o činnost spontánní, nikoliv ještě organizovanou.

Zatímco na Kladně se opravdový fotbal s míčem začal hrát někdy mezi léty 1900 až 1901, a to především zásluhou studentů kladenské reálky, vesnickým dětem byl skutečný kopací míč dlouho nedostupný. Proto také docházelo k určitému zpoždění v organizování fotbalových klubů, a to rovněž v souvislosti s právními normami tehdejšího Rakouska-Uherska.

Zdá se, že největší přímý vliv na zvýšený zájem o fotbal u nás měly nedaleké Kročehlavy. Ty byly před první světovou válkou samostatnou obcí s obyvatelstvem složeným převahou z hutníků a horníků. Fotbal se zde hrál na úrovni hadrákové ligy na několika místech, především v Kročehlavském lesíku, kde byl později zbudován stadion S. K. Kročehlavy, ale také Na drahách, na katastru naší obce, kde bylo provizorní hřiště a cvičiště DTJ, později místního oddílu české házené.

Rozvoj organizované sportovní činnosti nastal u nás až po překonání poválečného krizového období hladu a všeobecného nedostatku na počátku 20. let minulého století. Je nutné připomenout, že sportovní činnost DTJ, založené u nás již roku 1905, se zaměřovala spíše na gymnastiku a atletická cvičení, míčové hry začala pěstovat rovněž až ve 20. letech (házenou).

Poněkud blíže k fotbalu měla Obec Sokolská, která od svého založení u nás roku 1920 tento sport nepřímo i přímo podporovala. Proto také první klubovna S. K. vznikla v restauraci U Janoušků, kde měl Sokol své sídlo. Přibližně od té doby se u nás fotbal příležitostně hrál, a to s opravdovým míčem.

Skutečné fotbalové mužstvo se ale zformovalo až teprve iniciativou mladých mužů, kteří se do Přítočna přiženili na sklonku dvacátých let z míst, kde již před tím hráli za regulérní či poloregulérní kluby, a to právě hlavně z nedalekých Kročehlav: Stanislav Frolík, František Hůla, Antonín Kolářský, Josef Dolejší a z Kamenných Žehrovic Josef Niekurzak. Byli to všechno mladí dělníci, tím byl také dlouhodobě určen i charakter mužstva.

Zásluhou mužů, kteří měli organizační schopnosti, přehled, autoritu v obci i konexe, jako byli především Antonín Vorel, Karel Košák, Josef Preisler, Rudolf Povolný a František Studnička, mohl být Sportovní klub - S. K. v obci dne 14. 9. 1930 konečně oficiálně ustaven. Jakkoliv je jeho následující dráha, provázená slávou a úspěchem, zajímavá a na základě v tisku publikovaných informací již snadno popsatelná, jsou jeho spontánní počátky neméně zajímavé a vzhledem k dramatické sociální kulise s řadou otazníků individuálních osudů snad dokonce přitažlivější.


Dr. Josef Dolejší